Than điện cực

THAN ĐIỆN CỰC - JILIN

Than điện cực loại HP Ø 450 x 1800mm

Đầu nối 4 TPI

 

Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Thông số
Điện cực Nối tiếp
Hiệu suất điện trở µΩm

5.0 - 6.5

3.0 - 4.5
Cường độ chống đập Mpa 10.0 - 15.0 19.0 - 27.0
Modul đàn hồi Gpa 8.0 - 12.0 12.0 - 16.0
Mật độ thể tích G/cm3 1.65 - 1.74 1.74 - 1.82
Hệ số giãn nở nhiệt 100° - 600°C

10-6

1.6 - 2.0 1.3 - 1.6
Độ tro % 0.3

0.3

 

THAN ĐIỆN CỰC - JILIN

Than điện cực loại HP Ø 350 x 1800mm

Đầu nối 3 TPI

 

Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Thông số
Điện cực Nối tiếp
Hiệu suất điện trở µΩm

8.5 - 9.0

7.0 - 8.5
Cường độ chống đập Mpa 7.0 - 7.8 13.0 - 15.0
Modul đàn hồi Gpa 9.3 13.7 - 14.0
Mật độ thể tích G/cm3 1.53 - 1.54 1.68
Hệ số giãn nở nhiệt 100° - 600°C

10-6

2.9 2.7 - 2.8
Độ tro % 0.5

0.5

 

THAN ĐIỆN CỰC - LAN CHÂU - TRUNG QUỐC

Than điện cực loại công suất thường

RP Ø 350 x 1800mm đầu nối dạng côn có ren

 

Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Thông số
Điện cực Nối tiếp
Hiệu suất điện trở µΩm

9.0

8.5
Mật độ thể tích G/cm3 1.52 1.68
Độ tro % 0.5

0.5

 

THAN ĐIỆN CỰC - LAN CHÂU - TRUNG QUỐC

Than điện cực loại công suất siêu cao

UHP Ø 450 x 1800mm đầu nối dạng côn có ren

 

Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Thông số
Điện cực Nối tiếp
Hiệu suất điện trở µΩm

6.6

6.0
Mật độ thể tích G/cm3 1.62 1.7
Độ tro % 0.3

0.3

 

0912593386 0983607107