Ferro Tungsten

Thành phần sản phẩm

- Mn : 0.3

- Si : 2.0

- W : 75

- P : 0.06

- S : 0.07

0912593386 0983607107