Ferro Silicon Manganese 65-17

Thành phần sản phầm

- Mn : 65

- Si : 17

- C : 2.0

- P : 0.30

- S : 0.04

0912593386 0983607107