Ferro Silicon Manganese 60-14

Thành phần sản phẩm

- Mn : 60

- Si : 14

- C :2.5

- P ≤ 0.3

- S : 0.035

0912593386 0983607107